SAVE VTR 150 / B

SAVE VTR 150

Kategori:

Beskrivelse

SAVE VTR 150/B

Kan leveres som høre og venstre modell.

• Høyeffektiv roterende varmevekslere – best årsvirkningsgrad
• Trinnløs regulerbar EC-rotormotor – automatisk regulering av varmegjenvinning
• Energieffektive RadiCal-vifter med EC-teknologi – lav SFP og lavt lydnivå
• Separat SAVE Touch betjeningspanel med touch fargeskjerm for enkel oppstart og bruk
• By-pass kanal for tilkobling av kjøkkenhette
• Separat innstilling av tilluft- og avtrekksluftmengde
• Automatisk veksling mellom normaldrift og «sommerdrift» uten varmegjenvinning
• Fuktoverføringsfunksjon – tilgjengelig for regulering av fuktgjenvinning
• Behovssyrt regulering – integrert fuktføler i avtrekkskammer
• Utvendig tilkoblingsboks for enkel installasjon av eksterne komponenter
• Modbus kommunikasjon via RS-485
• Automatisk logging av drift
• Internett-kommunikasjon via Systemair Cloud (IAM) – tilgjengelig som tilbehør
• Leveres i høyre- (R) og venstrevariant (L)

Villavent SAVE VTR 150/B passer for mindre boliger med ventilert areal opp til

ca. 125 m² (ca. 100 m2 ved plassering i åpen kjøkkenløsning). Den er primært beregnet for montering på vegg i bod, vaskerom eller lignende.

Med kompakte ytre mål og bredde på kun 596 mm er aggregatet spesielt «plasseringsvennlig». Evt. komfyravtrekk føres i bypass, slik at avtrekksluften går utenom varmeveksleren og direkte til avtrekksviften. Enkel el-tilkobling via ledning med støpsel for jordet stikkontakt.

SAVE VTR 150/B kan monteres mellom overskap på kjøkken med mulighet for direkte tilkobling av alternative kjøkkenhette-modeller. I så fall monteres skapfront (dør) som deksel foran ventilasjonsaggregatet. Forsering av komfyravtrekk skjer automatisk ved åpning av spjeld i kjøkkenhetten.

Ventilasjonsaggregatet er utstyrt med en utvendig koblingsboks for enkel tilkobling av eksterne komponenter. Koblingsboksen har kabelforbindelse til hovedkortet, og kan enkelt løsnes for rask og bekvem tilkobling.

SAVE VTR 150/B leveres komplett med automatikk og separat intelligent SAVE Touch betjeningspanel. Modellen som leveres i dobbeltmantlet og isolert utførelse, og er komplett utstyrt med vifter, termostatstyrt elektrisk effervaremebattteri og filtre. Aggregatet har trinnløs regulerbare roterende varmeveksler og integrert fuktføler som sørger for automatisk behovsregulering av temperatur på tilluften, samt forsering av kapasiteten ved evt. forhøyet fuktnivå. En egen fuktoverføringsfunksjon regulerer fuktoverføring fra avtrekksluft til tilluft.

Energieffektive RadiCal vifter med EC-motorer, samt veldimensjonerte filtre med lavt trykkfall gir lav spesifikk vifteeffekt (SFP-faktor) og lavt lydnivå. Integrert fuktføler i avtrekkskammer kan benyttes for evt. behovsstyrt ventilasjon.

Alle innstillinger og funksjoner er tilgjengelige fra separat SAVE Touch betjeningspanel. Betjeningspanelet har touch fargeskjerm med brukervennlig grensesnitt. Panelet, som kobles til modular-/telekontakt i den utvendige koblingsboksen, kan monteres på vegg (integrert eller utenpåliggende) eller på selve ventilasjonsaggregatet (panelet er utstyrt med magneter). Betjeningspanelet, SAVCE Touch, har også et brukernivå for installatører og servicepersonell. Ett eller flere panel kan monteres etter ønske og behov.

Oppkobling via app gir mulighet for kommunikasjon fra smarttelefon eller nettbrett. Hovedsiden (startsiden) på betjeningspanelet har informasjon om luftmengde, ønsket temperatur på tilluften, samt valgte brukerinnstillinger og aktive funksjoner. Det kan velges mellom MANUELL- og AUTO-innstilling, eller de forhåndvalgte brukerinnstillingene. Ved SAVE Touch AUTO-innstilling kan automatisk kapasitetsregulering skje på grunnlag av flere mulige funksjoner – som CO2, tilstedeværelse, fuktnivå, tidsplan etc. I andre bygg enn boliger (næringsbygg) er behovsregulering mulig for å oppnå effektiv og økonomisk drift, samt best mulig luftkvalitet.

Innebygde følere gir informasjon om ventilasjonsanleggets status mht. luftmengder, temperaturer, energieffektivitet, evt. behov for filtebytte etc., mens alarmsignal vil indikere mulige feil, og gi direkte varsel dersom utbedringer nødvendig. Villavent SAVE VTR 150/B leveres med veldimensjonerte posefilter i M5-kvalitet som bidrar både til lavt trykkfall, god effekt og lang levetid. Tilluftfilter i F7-kvalitet leveres som alternativ. Aggregatet er utstyrt med heldekkende luke som gir god tilgang for filterbytte og service. Filter og andre komponenter kan enkelt tas ut/settes inn i forbindelse med bytte, rengjøring eller service.

Merk at grunnventilasjon av kjøkken ikke skal skje via kjøkkenhette. For å oppnå nødvendig varmegjenvinning og temperering av tilluften monteres egen avtrekksventil i kjøkkenrommet.