VK Ytterveggskappe 100mm

Beskrivelse

Veggkappe i alusink for luftinntak/avkast.

Leveres i dimensjon Ø100 og Ø125mm.