Styrepanel komplett TSL-1

Beskrivelse

Styrepanel komplett for Villavent TSL 1, passer modeller med krestkort BEO1FA samt SA241.

Om kretskortet har en anen betegnelse må ikke denne brukes.